Chuyển tới nội dung

Sao lưu Microsoft 365 – Tại sao cần Giải pháp sao lưu của bên thứ ba

  • bởi

Sao lưu Microsoft 365 – Tại sao cần Giải pháp sao lưu của bên thứ ba

Trong blog này, chúng tôi tóm tắt trách nhiệm của Microsoft và khách hàng khi sử dụng dịch vụ Microsoft 365. Nhiều người không nhận thức được trách nhiệm chung và trách nhiệm đối với dữ liệu mà khách hàng phải quan tâm.

Một trong những câu hỏi phổ biến nhất mà chúng tôi nhận được là “Tại sao chúng tôi cần sao lưu Microsoft 365, việc này không được Microsoft quan tâm ?”

 

 

Microsoft cung cấp mức độ bảo vệ cơ bản trong một khoảng thời gian ngắn bằng cách sử dụng các chính sách lưu giữ dữ liệu và đối với những thứ như hộp thư, bạn chỉ có 30 ngày bảo vệ. Bài viết sau đây của Microsoft “ Theo mặc định, hộp thư Exchange Online được cấu hình để giữ lại các mục đã xóa trong 14 ngày. Bạn có thể thay đổi cài đặt này thành tối đa 30 ngày.

Sản phẩm Microsoft 365 không có khả năng tạo điểm khôi phục theo thời gian và bạn chỉ có phạm vi sử dụng dữ liệu cơ bản tối đa là 30 ngày, theo mặc định là 14 ngày.

Nếu chúng ta xem xét ba dịch vụ cốt lõi cụ thể là dữ liệu Exchange Online, SharePoint Online và OneDrive for Business, thì những thành phần này thường rất quan trọng đối với doanh nghiệp của bạn. Sử dụng công cụ của bên thứ ba sẽ bảo vệ khỏi mọi sự cố ngừng hoạt động, mất dữ liệu và khôi phục kịp thời cho cả ba dịch vụ

Đoạn trích sau đây từ thỏa thuận Dịch vụ của Microsoft nêu rõ rằng “Chúng tôi khuyên bạn nên
thường xuyên sao lưu Nội dung và Dữ liệu mà bạn lưu trữ trên các dịch vụ hoặc lưu trữ bằng Ứng dụng của bên thứ ba và Dịch vụ” 
Điều này có nghĩa là Microsoft khuyên bạn nên sử dụng các sản phẩm sao lưu của bên thứ ba để bảo vệ dữ liệu của bạn. Những giải pháp này có thể cung cấp một điểm khôi phục về thời gian cũng như các điểm khôi phục có thể có thể quay lại nhiều năm trong khi Microsoft chỉ có thể đưa ra 30 ngày.

 

 

Tóm tắt

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng nhiều (nếu không phải tất cả) các dịch vụ sẵn có và bảo mật đẳng cấp thế giới do Microsoft cung cấp. Chúng thật tuyệt vời khi được sử dụng cho mục đích dự định của chúng! Nhưng điều quan trọng là bạn phải nhận ra rằng không có cách nào thay thế được bản sao lưu thực sự cho dữ liệu của bạn, được lưu trữ ở một nơi độc lập mà bạn chọn và bạn có quyền kiểm soát. Chúng tôi thiết kế các giải pháp phần mềm giúp bảo vệ dữ liệu đơn giản và dễ dàng, để bạn có thể quay lại thực hiện công việc hàng ngày và thúc đẩy doanh nghiệp của mình phát triển.