Chuyển tới nội dung

Blog

Sự sẵn sàng của Devops Phục hồi sự chuyển đổi kinh doanh

Làm thế nào sự sẵn sàng của DevOps có thể tiếp thêm sức sống cho quá trình chuyển đổi kinh doanh Từ việc xác định các mô hình đến khám phá các nguồn doanh thu mới, DevOps đóng một vai trò quan trọng t [...]

Xem Thêm

Gia công giải pháp CNTT cho doanh nghiệp của bạn

Gia công phần mềm CNTT của bạn có nghĩa là gì? Điều này đề cập đến khi bạn với tư cách là chủ doanh nghiệp sử dụng dịch vụ của một công ty bên ngoài sẽ cung cấp các dịch vụ liên quan đến CNTT, các quy [...]

Xem Thêm

ISMART hỗ trợ triển khai DMARC như thế nào?

Triển khai DMARC? 91% các cuộc tấn công mạng nhắm vào tài khoản email của người dùng thông qua email lừa đảo. Email lừa đảo là một dạng kỹ thuật xã hội, trong đó tội phạm mạng gửi email lừa đảo với hy [...]

Xem Thêm

Bạn có phải là người thử nghiệm trò chơi không?

Bạn có phải là người thử nghiệm trò chơi không? Bạn đã làm người thử nghiệm trò chơi được bao lâu rồi? Hoặc bạn mới thử nghiệm trò chơi? Bạn có biết các lựa chọn nghề nghiệp cho người thử nghiệm trò c [...]

Xem Thêm